Ontdekken van je

Natural Skills

Kan het anders?Burn-out, depressie, angst, een gevoel van schuld, zinloosheid, waardeloosheid, eenzaamheid, onveiligheid? We hebben er allemaal - direct of indirect - mee te maken. Het gaat goed met onze welvaart en we boeken de ene technologische vooruitgang na de andere. En toch lijken we met z'n allen ongelukkiger, angstiger en eenzamer te worden.


Waarom?

En kan het anders?

Het leven is een uitdaging, dat weten we allemaal. Maar we weten niet hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. We zijn meer vertrouwd met het oplossen van een technisch probleem dan met het oplossen van een psychologische vraag. We begrijpen de fysieke natuur van de wereld om ons heen beter dan onze eigen innerlijke natuur. Psychologisch zijn we achtergebleven en bevinden we ons nog in het stenen tijdperk. Maar wat als onze innerlijke natuur van nature al gelukkig en gezond is en we deze slechts beter hoeven te leren kennen?


Het kan anders!

We beschikken allemaal in gelijke mate over een natuurlijk, innerlijk en vrij vermogen om gelukkig te kunnen leven. Dit innerlijk vermogen is de ruimte die we gewoon van nature al hebben. De natuur is voor ons allemaal gelijk. Een innerlijk vrij vermogen betekent dat er altijd ruimte is om te antwoorden. De vraag is nu: "Hoe doe je dat op een manier die echt voor je werkt?"

Door je natural skills te ontdekken!
"Wat als onze innerlijke natuur van nature al gezond en gelukkig is?"

"En het het slechts een kwestie is van deze beter te leren kennen."


Wat zijn Natural Skills?Natural skills zijn de natuurlijke functies van ons bewustzijn. Deze zijn voor ons allemaal gelijk. Iedereen beschikt in gelijke mate over dezelfde natuurlijke skills. Je kunt deze skills het beste vergelijken met de fysieke natuurwetten. Neem de zwaartekracht bijvoorbeeld. Deze werkt voor ons allemaal op dezelfde manier.

Hetzelfde geldt voor het functioneren van ons bewustzijn. Ons bewustzijn kent net zoals de fysieke buitenwereld natuurlijke functies. Omdat het hier om psychologische functies gaat, noemen we deze natuurlijke eigenschappen - natural skills - in plaats van natuurwetten.


Natural Skills hebben we allemaal


Hoe werkt het?Natural skills zijn de natuurlijke functies of eigenschappen van ons bewustzijn. Ze werken als het ware als psychologische natuurwetten. Als je inzicht hebt in deze psychologische natuurwetten begrijp je ook hoe je deze kan gebruiken.

Op technologisch vlak doen we in feite niets anders. Onze kennis van de natuurkunde en de natuurwetten heeft een enorme technologische ontwikkeling tot gevolg gehad. Door te weten wat je doet en waarom je iets doet vergroot je de kans op slagen. En als wat je doet niet in strijd is met de natuur dan is daarmee ook succes verzekerd.

Op psychologisch gebied zijn we nog niet zo ontwikkeld als op technologisch gebied. Onze technologie loopt op ons vooruit en dat is niet zonder gevolgen.


Hoe kan dat?

We beschikken psychologisch over te weinig kennis van de psychologische natuurwetten - onze natural skills. In ons dagelijks leven kiezen we er vaak voor om tegen de natuur in te gaan. We zwemmen vaak onbewust tegen de stroom in.


Waar begin je?

Bij de eigen psychologische waarneming. Waarneming is zowel ons punt van vertrek als aankomst. Onze waarneming bepaalt alles. Wat we psychologisch waarnemen wordt onze ervaring en beinvloedt ons leven. Waarnemen betekent iets voor waar nemen en daar ligt de crux .

We zien wat we denken te zien en niet vice versa! Wat we denken te zien heeft vaak weinig te maken met de werkelijkheid. Het is dan ook niet zo gek dat we ons verdrietig, schuldig, radeloos, uitgeput, depressief, zinloos of eenzaam kunnen voelen. Alle reden voor meer aandacht voor onze waarneming, het vertrek en aankomstpunt in ons leven.


Hoe werkt waarneming?

Waarneming is niet iets om zo maar voor waar te nemen. Waarneming opereert in een cyclus. Wat we waarnemen bepaalt ons inzicht. Inzicht kleurt op haar beurt onze ervaring. Onze ervaring leidt tot het vormen van diverse psychologische conclusies. Deze conclusies zijn ideeën die we voor waar houden. Deze waarheden worden onze overtuigingen. En onze overtuigingen kleuren weer onze waarneming. De cirkel is rond.
                                               

                                                          

    
"Moeiteloosheid is een natuurverschijnsel."