De Drie Pijlers van Natural Skills Psychologie
"Iedereen wil gelukkig zijn en iedereen probeert op zijn of haar manier gelukkig te zijn."

"Niemand wil pijn lijden en iedereen probeert op zijn of haar manier geen pijn te lijden."Dit willen we van nature allemaal! Het is voor ons essentieel om ons goed te voelen. Goed voelen is als een natuurlijk verlangen. Je goed voelen - of je goed willen voelen - is normaal, vanzelfsprekend en niet egocentrisch. Het is gewoon je psychologische natuur. Je kan er niets aan doen en je hebt er van nature recht op. Het is een natuurlijke kwaliteit. Het is als het ware de grond waarop we allen staan.

Hoe we denken, voelen en handelen heeft alles te maken met onze diepe, psychologische natuur. Deze diepe natuur vormt het fundament waarop we ons leven bouwen. Dit fundament bestaat uit drie pijlers:

1. De wens en het vermogen om gelukkig te zijn en geen pijn te lijden.

2. Het beschikken over een innerlijke, onbegrensde ruimte.

3. De natuurlijke verwevenheid van het bestaan.   

                                                             


      "Volg jij je ervaring?"                  "Of volgt je ervaring jou?"

Je psyche functioneert net zoals je lichaam op een natuurlijke manier. Dat wil zeggen: sommige dingen werken psychologisch wel en sommige dingen werken psychologisch niet. Dat heeft te maken met hoe de psychologie van nature opereert.

Deze werking is niet chaotisch en is net zoals de werking van de fysieke wereld onderhevig aan natuurlijke functies. Als je begrijpt hoe de natuur van nature werkt dan kun je er veilig en effectief mee omgaan. Dat geldt dus ook voor de eigen psychologische of mentale aanpak.

Het kennen van de natuurlijke werking van de psychologie maakt de weg voor een mooi leven vrij.


Dus...tijd voor het ontdekken van onze natural skills.
“Weet jij hoe je weet, wat je weet en wat je niet weet?”