De Drie Pijlers van Natural Skills Psychologie"Iedereen wil gelukkig zijn en iedereen probeert op zijn of haar manier gelukkig te zijn". "Niemand wil pijn lijden en iedereen probeert op zijn of haar manier geen pijn te lijden". Dit willen we van nature allemaal! Het is een natuurlijk gegeven, het is niet iets optioneels. We zijn in dit opzicht allemaal hetzelfde en we verschillen hierin niet van elkaar. Het is onze allergrootste gemene deler.


Dit betekent dat het voor ons essentieel is om ons goed te voelen. Goed voelen is als een natuurlijk verlangen. Je goed voelen - of je goed willen voelen - is normaal, vanzelfsprekend en niet egocentrisch. Het is gewoon je psychologische natuur. Je kan er niets aan doen en je hebt er van nature recht op. Het is een natuurlijke kwaliteit. Het is als het ware de grond waarop we allen staan.


Je psyche functioneert net zoals je lichaam op een natuurlijke manier. Dat wil zeggen: sommige dingen werken psychologisch wel en sommige dingen werken psychologisch niet. Dat heeft te maken met hoe de psychologie van nature opereert. Deze werking is niet chaotisch en is net zoals de werking van de fysieke wereld onderhevig aan natuurlijke functies. Als je begrijpt hoe de natuur van nature werkt dan kun je er veilig en effectief mee omgaan. Dat geldt dus ook voor de eigen psychologische of mentale aanpak.


Neem bijvoorbeeld het bouwen van een huis; je begint met het leggen van een fundament om daar vervolgens stevige bouwstenen op te kunnen plaatsen. Dit doe je niet zomaar, je maakt daarbij gebruik van een bewezen en natuurgetrouwe aanpak. Zo zul je kiezen voor een techniek waarop je kunt vertrouwen en op materialen die van nature voldoende stevigheid en duurzaanheid bieden.


Psychologisch werkt het - wanneer je aan je leven bouwt - op precies dezelfde manier. Psychologisch zijn er ook natuurgetrouwe, stevige bouwstenen waarop je een gezond, stabiel en gelukkig leven kunt bouwen. Deze bouwstenen zijn je natural skills; het fundament waarop je deze stenen bouwt is de natuur zelf. Deze natuurlijke bouwstenen - natural skills -zijn de enige bouwstenen die betrouwbaar zijn en die je voldoende stabiliteit kunnen bieden. Als je de natuurlijke bouwstenen voor je leven leert ontdekken, kun je een blueprint maken voor een gezond en gelukkig leven. Het kennen van de natuurlijke werking van de psychologie maakt de weg voor een mooi leven vrij.


De Drie Pijlers:

Hoe we denken, voelen en handelen heeft alles te maken met onze diepe, psychologische natuur. Deze diepe natuur vormt het fundament waarop we ons leven bouwen. Dit fundament bestaat uit drie pijlers, waarop alle natural skills rusten. Deze drie pijlers zijn:

1. De wens en het vermogen om gelukkig te zijn en geen pijn te lijden.

2. Het beschikken over een innerlijke, onbegrensde ruimte.

3. De natuurlijke interverwevenheid van het bestaan.


Alle natural skills zijn een afgeleide van deze drie pijlers. Er zijn vijf hoofd natural skills waarmee we het makkelijkst kunnen werken. Deze zijn:

  • waarneming vindt van nature van binnen naar buiten plaats
  • de samenhang tussen gedachte & gevoel vormt onze staat van zijn
  • het conditionerende karakter van onze psyche & de macht der gewoonte
  • het vermogen van het hebben van bewuste aandacht
  • het vermogen jezelf te veranderen


Deze natural skills maken het mogelijk te antwoorden op wat er in je leven gebeurt. Ze zijn samen te vatten in één woord: relatie. Relatie is de wijze waarop jij je verhoudt tot jezelf en je omgeving. Het leven is relatie, zonder relatie geen leven. De mate waarin je vertrouwd bent met je natural skills - de mate van zelfkennis - bepaalt de kwaliteit van je relaties en je leven.


Dus...tijd voor het ontdekken van onze natural skills.

Volg jij je ervaring? Of volgt je ervaring jou?