Hoe werkt het?


Natural skills zijn de natuurlijke functies of eigenschappen van ons bewustzijn. Ze werken als het ware als psychologische natuurwetten. Als je inzicht hebt in deze psychologische natuurwetten begrijp je ook hoe je deze kan gebruiken.

Op technologisch vlak doen we in feite niets anders. Onze kennis van de natuurkunde en de natuurwetten heeft een enorme technologische ontwikkeling tot gevolg gehad. Door te weten wat je doet en waarom je iets doet vergroot je de kans op slagen. En als wat je doet niet in strijd is met de natuur dan is daarmee ook succes verzekerd.

Op psychologisch gebied zijn we nog niet zo ontwikkeld als op technologisch gebied. Onze technologie loopt op ons vooruit en dat is niet zonder gevolgen.


Hoe kan dat?

We beschikken psychologisch over te weinig kennis van de psychologische natuurwetten - onze natural skills. In ons dagelijks leven kiezen we er vaak voor om tegen de natuur in te gaan. We zwemmen vaak onbewust tegen de stroom in.


Wat gebeurt er als je tegen de stroom probeert op te zwemmen? Je komt niet vooruit & je verliest energie.


Tegennatuurlijk handelen leidt altijd tot verlies. Je kan niet om de natuur heen maar je kan wel met haar samenwerken. De natuur is nu eenmaal een feit en geen optie. Het kennen van je natural skills maakt het mogelijk mee te liften met de natuur. Je laat de natuur dan als het ware het werk voor je doen. Go with the flow!


Wat gebeurt er als je met de stroom meezwemt? Je komt vooruit &  je verliest geen energie.


Waar begin je?

Bij het begin en dat is de eigen psychologische waarneming. Waarneming is zowel ons punt van vertrek als aankomst. Onze waarneming bepaalt alles. Wat we psychologisch waarnemen wordt onze ervaring en beïnvloedt ons leven. Waarnemen betekent iets voor waar nemen en daar zit de crux .

We zien wat we denken te zien en niet vice versa! Wat we denken te zien heeft vaak weinig te maken met de werkelijkheid. Het is dan ook niet zo gek dat we ons verdrietig, schuldig, radeloos, uitgeput, depressief, zinloos of eenzaam kunnen voelen. Alle reden voor meer aandacht voor onze waarneming, het vertrek en aankomstpunt in ons leven.


Hoe werkt waarneming?

Waarneming is niet iets om zo maar voor waar te nemen. Waarneming opereert in een cyclus. Zie hieronder voor een schematische weergave van de cyclus waarin waarneming zich bevindt.


Wat we waarnemen bepaalt ons inzicht. Inzicht kleurt op haar beurt onze ervaring. Onze ervaring leidt tot het vormen van diverse mentale conclusies. Deze conclusies zijn ideeën die we voor waar houden. Deze waarheden worden onze overtuigingen. En onze overtuigingen kleuren weer onze waarneming. De cirkel is rond.

Wat we waarnemen is ons leven.


En toch geven we meer aandacht aan ons leven

dan aan onze waarneming.