Natural Skills


Natural skills vormen de natuurlijke, psychologische bouwstenen voor een gezond en gelukkig leven. Ze zijn de natuurlijke functies van ons bewustzijn. Deze zijn voor ons allemaal gelijk. Iedereen beschikt in gelijke mate over deze natuurlijke skills. Je kunt deze skills het beste vergelijken met de fysieke natuurwetten. Neem als voorbeeld de zwaartekracht - deze werkt voor ons allemaal op dezelfde manier. Ons bewustzijn functioneert - net zoals in de fysieke natuur - voor ons allemaal op dezelfde en natuurlijke manier. Omdat het hier om psychologische functies gaat, noemen we deze natuurlijke eigenschappen - natural skills - in plaats van natuurwetten.


We kennen en respecteren onze fysieke natuurwetten. Toen we bijvoorbeeld besloten naar de maan te gaan, hebben we niet eerst geprobeerd de maan wat dichterbij de aarde te krijgen. We begrepen dat de natuurwetten dit onmogelijk maakten. Op technologisch vlak begrijpen we allang dat we alleen iets kunnen bereiken door samen te werken met de natuur. De mens heeft op de maan kunnen lopen bij de gratie van samenwerking met de natuur.


Vreemd genoeg doen we psychologisch juist vaak het omgekeerde. In plaats van samen te werken met de natuur gaan we er lijnrecht tegen in of denken we haar te kunnen passeren. Zo proberen we bijvoorbeeld anderen te veranderen in plaats van onszelf. Dit put ons uit omdat we anderen helemaal niet kunnen veranderen. Zo werkt nu eenmaal de natuur.


De natuur is een feit en geen optie.


Wat zou er gebeuren als je een vliegtuig bouwt zonder rekening te houden met de natuurwetten? Naast een enorme verspilling van energie kun je rekenen op een geweldige crash. Wat gebeurt er als je psychologisch geen rekening houdt met de natuur? Dan verlies je enorm veel energie en steven je af op een psychologische crash. Burnout, depressie, angst, een gevoel van schuld, zinloosheid, waardeloosheid, eenzaamheid, onveiligheid zijn allemaal voorbeelden van een psychologische crash.


Dus...tijd voor het ontdekken van onze natural skills.

De natuur betekent werkelijkheid.

Immers hoe kan iets dat natuurlijk is niet werkelijk zijn?