Natural SkillsNatural skills vormen de natuurlijke, psychologische bouwstenen voor een gezond en gelukkig leven. Ze zijn de natuurlijke functies van ons bewustzijn. Deze zijn voor ons allemaal gelijk. Iedereen beschikt in gelijke mate over deze natuurlijke skills.

Je kunt deze skills het beste vergelijken met de fysieke natuurwetten. Neem als voorbeeld de zwaartekracht - deze werkt voor ons allemaal op dezelfde manier. Ons bewustzijn functioneert - net zoals in de fysieke natuur - voor ons allemaal op dezelfde en natuurlijke manier. Omdat het hier om psychologische functies gaat, noemen we deze natuurlijke eigenschappen - natural skills - in plaats van natuurwetten.


De belangrijkste natural skills zijn:


1.    Waarneming vindt van nature van binnen naar buiten plaats.

2.    De samenhang tussen gedachte & gevoel vormt onze staat van zijn.

3.   Het conditionerende karakter van onze psyche & de macht der gewoonte.

4.   Het vermogen van het hebben van bewuste aandacht.

5.   Het vermogen jezelf te veranderen.


Deze natural skills maken het mogelijk te antwoorden op wat er in je leven gebeurt. Ze zijn samen te vatten in één woord: relatie. Relatie is de wijze waarop jij je verhoudt tot jezelf en je omgeving. Het leven is relatie, zonder relatie geen leven. De mate waarin je vertrouwd bent met je natural skills - de mate van zelfkennis - bepaalt de kwaliteit van je relaties en je leven.


Dus...tijd voor het ontdekken van onze natural skills.De natuur betekent werkelijkheid.


Immers hoe kan iets dat natuurlijk is niet werkelijk zijn?Hoe werkt het?Natural skills zijn de natuurlijke functies of eigenschappen van ons bewustzijn. Ze werken als psychologische natuurwetten. Als je inzicht hebt in deze psychologische natuurwetten begrijp je ook hoe je deze kan gebruiken.

Op technologisch vlak doen we in feite niets anders. Onze kennis van de natuurkunde en de natuurwetten heeft een enorme technologische ontwikkeling tot gevolg gehad. Door te weten wat je doet en waarom je iets doet vergroot je de kans op slagen. En als wat je doet niet in strijd is met de natuur dan is daarmee ook succes verzekerd.

Op psychologisch gebied zijn we nog niet zo ontwikkeld als op technologisch gebied. Onze technologie loopt op ons vooruit en dat is niet zonder gevolgen.


Hoe kan dat?

We beschikken psychologisch over te weinig kennis van de psychologische natuurwetten - onze natural skills. In ons dagelijks leven kiezen we er vaak voor om tegen de natuur in te gaan. We zwemmen vaak onbewust tegen de stroom in.


Waar begin je?

Bij het begin en dat is de eigen psychologische waarneming. Waarneming is zowel ons punt van vertrek als aankomst. Onze waarneming bepaalt alles. Wat we psychologisch waarnemen wordt onze ervaring en beïnvloedt ons leven. Waarnemen betekent iets voor waar nemen en daar zit de crux .

We zien wat we denken te zien en niet vice versa! Wat we denken te zien heeft vaak weinig te maken met de werkelijkheid. Het is dan ook niet zo gek dat we ons verdrietig, schuldig, radeloos, uitgeput, depressief, zinloos of eenzaam kunnen voelen.


Hoe werkt waarneming?

Waarneming is niet iets om zo maar voor waar te nemen. Waarneming opereert in een cyclus. Wat we waarnemen bepaalt ons inzicht. Inzicht kleurt op haar beurt onze ervaring. Onze ervaring leidt tot het vormen van diverse mentale conclusies. Deze conclusies zijn ideeën die we voor waar houden. Deze waarheden worden onze overtuigingen. En onze overtuigingen kleuren weer onze waarneming. De cirkel is rond.


                                          "Wat we waarnemen is ons leven."


"En toch geven we meer aandacht aan ons leven

dan aan onze waarneming."