Natural SkillsWat zou er gebeuren als je een vliegtuig bouwt zonder rekening te houden met de natuurwetten?

Naast een enorme verspilling van energie kun je rekenen op een geweldige crash.


Wat gebeurt er als je psychologisch geen rekening houdt met de psychologische natuur?

Dan verlies je enorm veel energie en steven je af op een psychologische crash.


Burnout, depressie, angst, een gevoel van schuld, zinloosheid, waardeloosheid, eenzaamheid, onveiligheid zijn allemaal voorbeelden van een psychologische crash. Maar net zoals je een crash van een vliegtuig kunt voorkomen, kun je ook een psychologische crash voorkomen. Door kennis en kunde van je psychologische, natuurlijke geaardheid.

Op technologisch vlak begrijpen we allang dat we alleen iets kunnen bereiken door samen te werken met de natuur. Vreemd genoeg doen we psychologisch juist vaak het omgekeerde. In plaats van samen te werken met de natuur gaan we er lijnrecht tegen in of denken we haar te kunnen passeren. Zo proberen we bijvoorbeeld anderen te veranderen in plaats van onszelf. Dit put ons uit omdat we anderen helemaal niet kunnen veranderen. Dat is nu eenmaal de natuur.


De natuur is een feit en geen optie


Natural skills vormen de natuurlijke, psychologische bouwstenen voor een gezond en gelukkig leven. Ze zijn de natuurlijke functies van ons bewustzijn. Deze zijn voor ons allemaal gelijk. Iedereen beschikt in gelijke mate over deze natuurlijke skills.

Je kunt deze skills het beste vergelijken met de fysieke natuurwetten. Neem als voorbeeld de zwaartekracht - deze werkt voor ons allemaal op dezelfde manier. Ons bewustzijn functioneert - net zoals in de fysieke natuur - voor ons allemaal op dezelfde en natuurlijke manier. Omdat het hier om psychologische functies gaat, noemen we deze natuurlijke eigenschappen - natural skills - in plaats van natuurwetten.


De belangrijkste natural skills zijn:

1.    Waarneming vindt van nature van binnen naar buiten plaats.

2.    De samenhang tussen gedachte & gevoel vormt onze staat van zijn.

3.   Het conditionerende karakter van onze psyche & de macht der gewoonte.

4.   Het vermogen van het hebben van bewuste aandacht.

5.   Het vermogen jezelf te veranderen.


Deze natural skills maken het mogelijk te antwoorden op wat er in je leven gebeurt. Ze zijn samen te vatten in één woord: relatie. Relatie is de wijze waarop jij je verhoudt tot jezelf en je omgeving. Het leven is relatie, zonder relatie geen leven. De mate waarin je vertrouwd bent met je natural skills - de mate van zelfkennis - bepaalt de kwaliteit van je relaties en je leven.


Dus...tijd voor het ontdekken van onze natural skills.De natuur betekent werkelijkheid.


Immers hoe kan iets dat natuurlijk is niet werkelijk zijn?