Natural Skills

Orange Tree Academy


Alle lezingen, trainingen en workshops over Natural Skills

worden aangeboden vanuit de Orange Tree Academy.

De Orange Tree Aacdemy is de grondlegger van het begrip

Natural Skill als een natuurlijke, psychologische functie of natuurwet.

drs Janine Schimmelpenninck

De diverse workshops van de Orange Tree Academy worden gegeven door Janine Schimmelpenninck. Janine is na het behalen van haar master titel in de Politiek-Sociale wetenschappen (specialisatie Medische Antropologie) aan de Universiteit van Amsterdam gaan werken in het bedrijfsleven. In 1996 voegde zij zich bij het bedrijf van haar man waarna zij beiden een succesvolle carrière als ondernemer doormaakten.


Eind 2008 ontmoette zij de Tibetaanse Boeddhistische leraar Tulku Lobsang Rinpoche bij wie zij vervolgens tot op heden Boeddhistisch onderricht volgt. De Boeddhistische psychologie sprak haar in het bijzonder aan waarop zij besloot zich met name op deze psychologie te gaan richten.


In de tussentijd legde zij de laatste hand aan haar boek Slave to the King met als hoofdthema de transformerende kracht van verantwoordelijkheid. Het type verantwoordelijkheid dat in dit boek wordt beschreven verschilt wezenlijk van de traditionele vorm die we allen kennen. De kracht van de eigen geest en het logischerwijs nemen van subjectieve, natuurlijke verantwoordelijkheid staan in het boek centraal.


Ter ondersteuning van het boek en met het oog op toekomstige educaties werd in 2014 The Orange Tree Foundation opgericht. In 2018 is daar de Orange Tree Academy aan toegevoegd. De stichting en de academy onderschrijven het belang van het kennen van onze - natural skills - in de samenleving, het bedrijfsleven en onderwijsprogramma’s.



"Your mind has unlimited potential."


"Use it, to make yourself and others happy."


- Tulku Lobsang Rinpoche