Training & MaatwerkNatural skills vormen de basis voor al ons doen en laten. Natural skills opereren net zoals de fysieke natuurwetten altijd en overal op de achtergrond. We leven een veel makkelijker, gelukkiger en vitaler leven als we onze natural skills leren kennen. Natural skills leren we kennen door deze te ontdekken. Natural skills hoeven dus niet getraind te worden. Natural skills ontdek je.

Het ontdekken van natural skills leidt vanzelf tot de toepassing ervan. Toepassing van natural skills brengt de gewenste ervaring: een makkelijker, gelukkiger en vitaler leven. Alle psychologische problematiek heeft direct of indirect met de toepassing van onze natural skills te maken. We kunnen het thema natural skills dan ook op verschillende manieren aanvliegen.

We bieden verschillende natural skills workshops en lezingen aan over het hoe, wat en waarom van natural skills. Het onderwerp natural skills leent zich ook goed voor een thematische benadering. Een op maat gemaakt natural skill programma toegespitst op een thema naar keuze behoort tot de mogelijkheden.

Veel besproken thema's in relatie tot natural skills zijn onder andere: burnout preventie, verandering, zelfvertrouwen, vitaliteit, innerlijke monoloog, energie & motivatie, passie & ambitie, relatie. Zie hieronder voor korte toelichting op de inhoud per thema.Burn-out

Bij een burn-out is er veel energie verloren gegaan. We verliezen energie als we tegen de natuur ingaan. We winnen energie als we met de natuur weten samen te werken. Door mee te liften op natuurkracht kunnen we voorkomen dat we leeg lopen.  Het kennen van onze natural skills is de beste burn-out preventie.


Verandering

Alles is aan verandering onderhevig. Verandering is een natuurlijk verschijnsel. Vanwege verandering is alles mogelijk en kunnen we onze dromen laten uitkomen. Het vermogen om jezelf te kunnen veranderen is een belangrijke natural skill. We beschikken allemaal in gelijke mate over deze skill. Het is slechts een kwestie van ruimte er voor maken.


Zelfvertrouwen

Op de natuur kunnen we altijd vertrouwen. De natuur verandert haar wetmatigheden niet en werkt voor iedereen hetzelfde. Wij zijn niet gescheiden van de natuur, wij zijn zelf ook natuur. Zelfvertrouwen heeft niets te maken met prestatie of vorm maar alles met natuurlijk vertrouwen. Natuurlijk zelfvertrouwen is het natuurlijke gevolg van het kennen van je natural skills.


Vitaliteit

Je goed en vitaal voelen is iets natuurlijks. Het betekent in contact staan met je innerlijke natuur. Deze innerlijke natuur kun je niet verliezen, deze is er altijd en overal. Vitaliteit is simpelweg een natuurlijk gevolg van het volgen van de eigen natuur in plaats van er tegen in te gaan. Het kennen van je natural skills maakt samenwerking met de natuur mogelijk.Innerlijke monoloog

Wat anderen ook tegen ons zeggen, we horen uiteindelijk alleen onze eigen stem. Als iets resoneert met deze eigen stem dan blijft het als het ware hangen in de vorm van een innerlijke monoloog. De kwaliteit van deze monoloog bepaalt of we ons goed of slecht voelen. Iedereen kan een gezonde innerlijke monoloog voeren. Dat is onze natuur.


Energie & Motivatie

Motivatie is dat wat ons doet bewegen. Als we met de natuur meebewegen brengt het ons veel energie. Bewegen we tegen de natuur in dan kost het ons veel energie en bereiken we niets. Diepe motivatie werkt als een natuurlijke discipline en geeft ons de energie de dingen te doen die ons hart in geeft.


Passie & Ambitie

Passie brengt ons energie. Als we ontdekken wat ons drijft worden we moeiteloos meegenomen. Ambitie daarentegen gaat ten koste van onszelf en ten koste van anderen. Ambitie drijft op wilskracht en niet op natuurkracht. We kunnen alleen gezond leven op natuurkracht.


Jij &

de Ander

Alles is relatie. We kennen de wereld alleen via relatie. Alle relaties zijn terug te brengen tot twee hoofdtypen relatie. Er is de relatie met onze omgeving - de andere en het andere - en de relatie met onszelf. De relatie met onszelf werkt als een soort blueprint voor al onze andere relaties. Dat is niet een kwestie van keuze maar een natuurlijk gegeven. Aandacht voor de relatie met jezelf is het startpunt voor de relatie met de ander.

Maatwerk & Incompany


Duurzame inzetbaarheid van de medewerker is essentieel voor ieder bedrijf.

We hebben allemaal iedere dag met onze natural skills te maken.

Het is tijd om er mee vertrouwd te raken.