Wat als alles gewoon vanzelf zou gaan?


Wat als onze innerlijke natuur van nature al gezond en gelukkig is?

En het het slechts een kwestie is van deze beter te leren kennen.


Meer weten?

Download de brochure Leergang Natural Skills 2021 - 2022

Voor Wie?Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor coaches, psychologen en leidinggevenden, die extra verdieping zoeken in hoe onze psyche van nature vitaal functioneert en die anderen daarbij willen helpen.
Deze leergang iets voor jou?Diep van binnen willen we allemaal hetzelfde. Zo wil iedereen van nature het liefst gelukkig zijn en geen pijn lijden. En zo heeft ieder mens van nature behoefte aan vrijheid en connectie.


Het lukt ons echter niet altijd deze diepgewortelde wensen te vervullen. In onze pogingen gelukkig, vrij en verbonden te zijn bereiken we nog te vaak het tegenovergestelde resultaat. Hiermee schaden we onszelf en anderen – en daarmee de samenleving.


Dat is geen slechtheid maar onkunde. Onkunde van hoe je psychologisch je eigen welzijn en dat van anderen het beste kunt borgen op een manier die realistisch is en werkt. Dat wil zeggen op een manier die door de natuur wordt ondersteund. Het kennen van je natuurlijke, psychologische functies – natural skills – biedt je precies dat.


We beschikken over een ongekende psychologische capaciteit en ruimte, waar we onvoldoende bewust van zijn. Het gaat in deze psychologie niet om idealen, maar om wat er is. Het is van nature logisch om je goed, vrij en verbonden te voelen.


Logica en ervaring gaan samen, op het moment dat jij natuurgetrouw handelt. Je kan in je leven diep inzicht ontwikkelen door deze elkaar verder te laten versterken in plaats van te laten botsen. Datzelfde inzicht maakt het mogelijk anderen in dit proces te begeleiden.

Meer weten? Download de brochure Leergang Natural Skills 2021 - 2022

DetailsToelatingseis:HBO werk en/of denkniveau
Intakegesprek:Afstemmen wensen en verwachtingen
Opbouw Leergang:Zeven losse, klassikale workshopdagen
Twee individuele supervisiesessies van 1,5 uur
Afrondend evaluatiegesprek van 1 uur
Groepsgrootte:Max. 8 deelnemers
Startdata:
20 november 2021 en 26 maart 2022
Klik hier voor programma en bijeenkomst data.
Looptijd:Drie maanden
Investering:EURO 2.725,- incl BTW (of 5 termijnen van 555,-)
Inclusief lesmateriaal, bord-en kaartspel en dagarrangement
Certificaat:Natural Skills Certificaat
Accreditering:LVSC 10 PE punten
Contacturen:39
Studie-uren:77
Locatie:Regio Utrecht


Vectorafbeelding Copyright ShutterstockKom naar een van de dagworkshops of


neem direct contact met ons op!Wat leer?Je leert hoe je op een natuurlijke en effectieve manier gebruik kan maken van je innerlijke potentieel voor mentaal welzijn. Je maakt kennis met het natuurlijke fundament van de psychologie en de natuurlijke functies die daarbij van toepassing zijn. Vervolgens leer je hoe je anderen hier het beste in kunt begeleiden. Centraal in deze leergang staat de natuurlijke werking van de psychologie en hoe deze van nature ons mentale welzijn volledig ondersteunt.

Voor alles dat we psychologisch doen geldt een waarom en een hoe. Het waarom is de natuurlijke basis voor al ons doen, denken en laten. Het hoe heeft te maken met hoe dit voor ons uitpakt – de wijze waarop de psychologie van nature opereert. Inzicht in dit psychologische waarom en hoe leidt tot realistisch en succesvol handelen. Realistisch in de zin dat het effectief is. Succesvol in de zin dat het je brengt wat je beoogt.

Natural Skills psychologie biedt de kennis en kunde van dit waarom en hoe. Het verklaart waarom sommige dingen psychologisch van nature wel werken en sommige dingen van nature niet. En als je weet wat wel werkt en wat niet, dan weet je automatisch de goede stappen te zetten. Je verliest dan geen energie meer aan dingen die van nature niet kunnen werken. Bovendien leer je moeiteloos meezeilen met wat van nature wel werkt.

Je doet in deze leergang natuurlijke zelfkennis op. Dat wil zeggen dat je psychologisch intelligent en natuurgetrouw leert denken en handelen.

Meer weten? Download de brochure Leergang Natural Skills 2021 - 2022.


Hoe leer je?Je gaat in deze leergang heel praktisch en effectief te werk – dat wil zeggen met aandacht voor zowel inzicht als ervaring. Je werkt aan je kennis en aan je kunde. Kennis heeft psychologisch alleen maar een effect als je deze helder voor ogen hebt. En het heeft alleen maar waarde als je deze voor jezelf leert ervaren. Het gaat in deze leergang om het begrijpen én het ervaren van wat je leert - begrijpen wat je ervaart en leren ervaren wat je begrijpt.

Psychologisch leer je door dingen voor jezelf te ontdekken. Ontdekken impliceert dat er iets is om te ontdekken. Dat iets is hier de natuurlijke werking van je geest. Je leert zowel over deze natuurlijke werking als van deze natuurlijke werking.

Wat je psychologisch voor jezelf ontdekt is krachtig en zal beklijven. Hierdoor ben je in staat anderen succesvol in hetzelfde proces te begeleiden.

Reflectie en contemplatie spelen in deze leergang een grote rol. Kritisch reflecteren, beschouwen en observeren zorgen ervoor dat de theorie indaalt. Hiermee gaat kennis over in kunde. Naast theorie, reflectie en contemplatie wordt er veel aandacht besteed aan interactie en discussie.

Meer weten? Download de brochure Leergang Natural Skills 2021 - 2022.


Details,

Programma &

InvesteringDe opleiding bestaat uit zeven trainingsdagen en enkele één-op-één sessies. Je ontvangt ter afsluiting een Natural Skills Certificaat.


De leergang Natural Skills start in november 2021 en in maart 2022. De looptijd is ongeveer drie maanden. Meer weten...
Wat kun je met wat je geleerd hebt?Na een succesvolle afronding van de leergang ben je in staat om op een effectieve manier gebruik te maken van je natuurlijke, innerlijke potentieel voor mentaal welzijn.

Je weet dit gevoel van mentaal welzijn te borgen door gegronde kennis en kunde van de werking van je psychologische natuur. Het nemen van volledige verantwoordelijkheid voor de relatie met jezelf en de wereld om je heen is voor jou niet alleen vanzelfsprekend maar ook van nature effectief.

Je kunt jezelf en anderen begeleiden in dit natuurlijke, mentale proces. Je weet en begrijpt hoe dit proces van nature opereert. Je past dit zelf bewust toe en je ervaart de effecten ervan. Hierop ontwikkel je een stabiel en voortschrijdend inzicht. Je bent in staat open, sensitief en creatief te reageren op wat zich aandient zonder daarbij je evenwicht te verliezen.

Je weet – vanwege je eigen, gerealiseerde ervaring – anderen professioneel te begeleiden in hun proces van het ontdekken van de werking van onze psychologische natuur.

Meer weten? Download de brochure Leergang Natural Skills 2021 - 2022.

Bord - en kaartspelTijdens de leergang zal onder andere gebruik worden gemaakt van een bord - en kaartspel, dat speciaal hiervoor is ontwikkeld.

Dit bord - en kaartspel leent zich bijzonder goed voor het inzichtelijk maken van de natuurlijke werking van de geest. Het is eenvoudig en helder qua opzet en helpt de speler met een helicopterview naar zijn of haar leven te kijken. Hiermee komen de stappen die in het leven gezet zijn goed in beeld en worden realistische, natuurgetrouwe oplossingen zichtbaar.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een eigen exemplaar van dit bord - en kaartspel ter ondersteuning van hun praktijk. Dit is bij het lesmateriaal inbegrepen. Hieraan zijn
geen extra kosten verbonden.

Meer weten? Download de brochure Leergang Natural Skills 2021 - 2022.